درس‌های موجود

جلسه دفاع مجازی گیاهپزشکی

جلسه دفای مجازی گیاهپزشکی
 • استاد: مهدي جهاني

دفاع انلاین پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نجمه موسویان اول تاریخ 16 شهریور نودو نه ساعت 18 است.
 • استاد: سعيد دقيقي

مصاحبه علمی آزمون دکتری منابع آب

 • استاد: محسن پوررضابيلندي
 • استاد: يوسف رمضاني

مصاحبه علمی آزمون دکتری زراعت

 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: محمدعلي بهداني
 • استاد: سهيل پارسا
 • استاد: مجيد جامي الاحمدي
 • استاد: غلامرضا زماني
 • استاد: محمدحسن سياري زهان
 • استاد: سهراب محمودی

مصاحبه علمی آزمون دکتری علوم دام

 • استاد: مسلم باشتني
 • استاد: مسلم باشتني
 • استاد: مسلم باشتني
 • استاد: سيدمحمد حسيني
 • استاد: سيد جواد حسيني واشان
 • استاد: محمد حقيقت
 • استاد: محمد حقيقت
 • استاد: سيداحسان غياثي
 • استاد: سيداحسان غياثي
 • استاد: محمدحسن فتحي نسري
 • استاد: محمدحسن فتحي نسري
 • استاد: سيد همايون فرهنگ فر
 • استاد: سید همایون فرهنگ فر
 • استاد: محسن مجتهدي
 • استاد: محسن مجتهدي
 • استاد: محمدباقر منتظرتربتي
 • استاد: محمدباقر منتظري تربتي

کشاورزي

 • استاد: علي شهيدي
 • استاد: علي شهيدي
 • استاد: علي شهيدي

ارزیابی خاک ها و اراضی

بخش عملی این درس در قالب تدریس نرم افزار GIS و بخشی از مباحث سنجش از دور ارائه می شود. این بخش برای دو گروه از دانشجویان در سامانه پویا ثبت شده است.
 • استاد: سيده مطهره حسینی

مبانی آبیاری

 • استاد: فاطمه حاجي آبادي

فن آوری کاربرد علف کش ها

با سلام. لطفا اینجانب را به عنوان مدرس بخش عملی تعریف نمایید.
 • استاد: طيبه حاجي رضايي