درس‌های موجود

مصاحبه علمی آزمون دکتری محیط زیست

 • استاد: سيدسعيدرضا احمدي زاده
 • استاد: محمود حاجياني
 • استاد: محمدرضا رضائي
 • استاد: محمد حسين صيادي اناري
 • استاد: محمود مشگاني
 • استاد: الهام يوسفي روبيات

جلسات جدید شورای گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

با سلام
 • استاد: سيدمحمد تاجبخش فخرآبادي
 • استاد: جواد چزگي
 • استاد: مسلم رستم پور
 • استاد: محمد ساغري
 • استاد: محمدرضا سعيدافخم شعراء
 • استاد: شعله قلاسي مود

ریاضیات (2) با کد 28141041 گروه آب و گروه منابع طبیعی

با سلام و احترام این درس ریاضی 2 با ریاضی 2 دانشکده کشاورزی گروه آب یک کلاس میباشد تنها شماره درسها متفاوت است.
 • استاد: مسعود امان

ژئومرفولوژي

 • استاد: جواد چزگي

شيمي محيط زيست

 • استاد: محمود حاجياني

زيست شناسي حيات وحش

 • استاد: محمود مشگاني

حفاظت آب و خاک

 • استاد: سيدمحمد تاجبخش فخرآبادي

هيدرولوژي عمومي

 • استاد: محمود حاجياني

ژنتيک عمومي

 • استاد: محمد ضابط

حقوق و قوانين منابع طبيعي

 • استاد: مسلم رستم پور

کشت و تکثير گياهان مرتعي

 • استاد: مسلم رستم پور

شناخت منابع طبيعي

 • استاد: محمد ساغري

درختان ودرختچه هاي ايران

 • استاد: محمد ساغري

رياضيات (2 )

 • استاد: مسعود امان

اندازه گيري و آناليز مراتع

 • استاد: محمدرضا سعيدافخم شعراء

خاکهاي مناطق خشک و نيمه خشک

 • استاد: محمدجواد وحيدي