درس‌های موجود

مصاحبه علمی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

 • استاد: سيدهادي اصغري
 • استاد: مرضيه ثاقب جو
 • استاد: جعفر خوشبختي
 • استاد: سيدعباس فرجاد پزشک
 • استاد: محسن محمدنيا احمدي
 • استاد: محسن محمدنيااحمدي
 • استاد: مهدي مقرنسي

بدمینتون تخصصی

 • استاد: حميده مركي

کارورزي ورزش هاي انفرادي

 • استاد: محسن محمدنيااحمدي

مباني مديريت

 • استاد: مهتاب ناصح

سمينار در فيزبولوژي فعاليت ورزشي

 • استاد: علي ثقه الاسلامي

روان شناسي ورزشي مقدماتي

 • استاد: علي ثقه الاسلامي

روانشناسي رشد

 • استاد: علي ثقه الاسلامي

تربيت بدني

 • استاد: حميده نخعي

تربيت بدني

برای بخش تئوری دروس
 • استاد: حمزه محمدي

ورزش1

 • استاد: حمزه محمدي

ورزش1

 • استاد: حميده نخعي

سمينار پژوهشي- تمرين ورزشي

 • استاد: مرضيه ثاقب جو