درس‌های موجود

جلسات کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه

 • استاد: محسن آيتي
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: مهران تقي پور گرجي کلائي
 • استاد: مهران تقي پور گرجي کلايي
 • استاد: علي ثقه الاسلامي
 • استاد: علي ثقه الاسلامي
 • استاد: علي ثقه الاسلامي
 • استاد: عباس خاشعي سيوكي
 • استاد: عباس خاشعي سيوکي
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: محسن خطيبي نيا
 • استاد: محسن خطيبي نيا
 • استاد: محمدعلي رستمي نژاد
 • استاد: محمد سالاري
 • استاد: محمود فال سليمان
 • استاد: محمود فال سليمان
 • استاد: محمود فال سليمان
 • استاد: سامان فرزين
 • استاد: سامان فرزين
 • استاد: محمد قاسمي گل
 • استاد: محمد قاسمي گل
 • استاد: حميدرضا نجفي
 • استاد: حميدرضا نجفي

شورای مشورتی حوزه

 • استاد: مرتضی حجازیان

جلسات معاونت اداری و مالی

 • استاد: علی ادیبیان
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: ابوالفضل درستکار

تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدني

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: عبد الرحمن رجبي
 • استاد: امير مهدوي
 • استاد: امير مهدوي

جلسه مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

 • استاد: علی ادیبیان
 • استاد: محمدحسن رفيعي زاده
 • استاد: سامان فرزين
 • استاد: ابوالفضل ندايي

اصول کشت و پرورش گوجه فرنگی در گلخانه

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

کاشت گلهای فصلی در فضای سبز

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

هرس درختان و درختچه های زینتی

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

دوره جامع کشت و پرورش پسته

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

تکنیک و روش های ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA)

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

اصول کشت و پرورش گیاهان گلخانه ای

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

آموزش جامع و پیشرفته کشت و کار زعفران

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

جلسات گروه پژوهشی علوم زمین

 • استاد: سيدناصر رئيس السادات
 • استاد: سيدناصر رئيس السادات

جلسات کانون کارشناسان

 • استاد: محمدعلي بهداني
 • استاد: محمدعلي بهداني
 • استاد: محمدعلي بهداني
 • استاد: آرش خراشادي

کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: الهام يوسفي روبيات

اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

 • استاد: احمد بخشي
 • استاد: طاهره شيخي
 • استاد: جعفر عباسي
 • استاد: محمدرضا عزيزي
 • استاد: محمدرضا عزيزي
 • استاد: محمدرضا عزيزي
 • استاد: مصطفي فروتن تنها

جلسات معاونت آموزشی - 2

 • استاد: علي اميني
 • استاد: محمد بهنام فر