درس‌های موجود

جلسات فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی فردوس

 • استاد: علي زال حسيني
 • استاد: خانم نبي زاده

جلسات استاني هيات نظارت، ارزيابي

 • استاد: user0652 user0652
 • استاد: user2679 user2679

جلسات نظام مهندسی

 • استاد: حسين خزيمه نژاد

جلسات کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه

 • استاد: محسن آيتي
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: مهران تقي پور گرجي کلائي
 • استاد: مهران تقي پور گرجي کلايي
 • استاد: علي ثقه الاسلامي
 • استاد: علي ثقه الاسلامي
 • استاد: علي ثقه الاسلامي
 • استاد: عباس خاشعي سيوكي
 • استاد: عباس خاشعي سيوکي
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: محسن خطيبي نيا
 • استاد: محسن خطيبي نيا
 • استاد: محمدعلي رستمي نژاد
 • استاد: محمد سالاري
 • استاد: محمود فال سليمان
 • استاد: محمود فال سليمان
 • استاد: محمود فال سليمان
 • استاد: سامان فرزين
 • استاد: سامان فرزين
 • استاد: محمد قاسمي گل
 • استاد: محمد قاسمي گل
 • استاد: حميدرضا نجفي
 • استاد: حميدرضا نجفي

جلسه مشورتی مدیران گروه معارف استان

 • استاد: seed mojtaba hosseini
 • استاد: محمد حسين زنجيري
 • استاد: محمد حسين زنجيري
 • استاد: محمدحسين زنجيري

شورای مشورتی حوزه

 • استاد: مرتضی حجازیان

جلسات معاونت اداری و مالی

 • استاد: Ali Adibiyan
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: ابوالفضل درستکار

تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدني

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: عبد الرحمن رجبي
 • استاد: امير مهدوي
 • استاد: امير مهدوي

جلسه مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

 • استاد: Ali Adibiyan
 • استاد: محمدحسن رفيعي زاده
 • استاد: سامان فرزين
 • استاد: ابوالفضل ندايي

اصول کشت و پرورش گوجه فرنگی در گلخانه

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

کاشت گلهای فصلی در فضای سبز

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

هرس درختان و درختچه های زینتی

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

دوره جامع کشت و پرورش پسته

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

تکنیک و روش های ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA)

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

اصول کشت و پرورش گیاهان گلخانه ای

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

آموزش جامع و پیشرفته کشت و کار زعفران

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

جلسات گروه پژوهشی علوم زمین

 • استاد: سيدناصر رئيس السادات
 • استاد: سيدناصر رئيس السادات
 • استاد: امير مهدوي
 • استاد: امير مهدوي

جلسات کانون کارشناسان

 • استاد: محمدعلي بهداني
 • استاد: محمدعلي بهداني
 • استاد: محمدعلي بهداني
 • استاد: آرش خراشادي