درس‌های موجود

جلسات دانشکده فردوس

 • استاد: مهدي توراني
 • استاد: مهدي توراني
 • استاد: مصطفي واحدي پور دهرائي
 • استاد: مصطفي واحدي پوردهرائي

کارگاه آموزشی مدل سازی حرکت آب در خاک با نرم افزار HYDRUS

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: حسين باقري
 • استاد: حسين باقري
 • استاد: حسين باقري
 • استاد: علي شهيدي

تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدني

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: عبد الرحمن رجبي
 • استاد: عبدالرحمن رجبي
 • استاد: امير مهدوي
 • استاد: امير مهدوي

مدرس زبان انگليسي

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: فاطمه چهکندي

دوره جامع کشت و پرورش انار

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

تغذیه کاربردی گیاهان گلخانه ای

 • استاد: مهدي خياط
 • استاد: تکتم گندمي

اتاق دفاع گروه باستان شناسی

 • استاد: سامان فرزين
 • استاد: سامان فرزين

مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: فائزه خزايي

جلسه بزرگداشت روز کارمند

 • استاد: سيدحامد حميدزاده
 • استاد: محمدحسن رفيعي زاده

همایش انتخاب رشته

 • استاد: حسن امامي
 • استاد: حسن امامي
 • استاد: حسين باراني
 • استاد: حسين باراني
 • استاد: حسين باراني
 • استاد: علي بهنام فرد
 • استاد: علی بهنام فرد
 • استاد: سيده عاطفه حسيني
 • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري
 • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري
 • استاد: هادي سالاري
 • استاد: هادي سالاري
 • استاد: محمدحسين سالاري فر
 • استاد: علي شهيدي
 • استاد: علي شهيدي
 • استاد: علي شهيدي

بازاریابی صنایع دستی

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: محمد افضليان

مدیر واحد پرورش شترمرغ

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: سيد جواد حسيني واشان

سنجش از دور(Remote sensing) با نرم افزار Envi

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: الهام يوسفي روبيات

جیره نویسی دام و طیور

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: سيد جواد حسيني واشان

جیره نویسی دام و طیور

 • استاد: سيد جواد حسيني واشان

آموزش نرم‌افزار HFSS برای شبیه‌سازی میدان‌ها و امواج در مهندسی برق

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: امير ميکانيکي