درس‌های موجود

پروژه نهایی

 • استاد: سيدمحمدرضا خليل نژاد

شناخت بازارهاي جهاني فرش

 • استاد: محمد حسن کاميابي مسک

تاريخ فرش جهان

 • استاد: وحيده حسامي

پروژه نهايي

 • استاد: مريم ظهوريان

روش کاوش و بررسي آثار باستاني

 • استاد: حميدرضا قرباني

حفاظت و مرمت گليم

 • استاد: تکتم ساجد

رنگرزي سنتي (2)

 • استاد: حسين باراني

تاريخچه کتابت

 • استاد: محمد افضليان

اشنايي با هنر در تاريخ (2)

 • استاد: وحيده حسامي

طرح اشيا در تمدن اسلامي

 • استاد: سيد محمد رضا خليل نژاد

هنر و تمدن اسلامي (1)

 • استاد: سيد محمد رضا خليل نژاد

کارگاه چاپ دستي

 • استاد: هما مالکي

پايان نامه

 • استاد: سامان فرزين