درس‌های موجود

کارگاه طراحي پايه 2

 • استاد: غلامرضا بي باک

مديريت توليد فرش

 • استاد: محمد حسن کاميابي مسک

رنگرزي سنتي (2)

 • استاد: حسين باراني

طراحي گليم

 • استاد: آرزو پايدارفرد

طراحي گليم

 • استاد: زيبا رادنيا

ارزيابي و ارزشيابي فرش

 • استاد: محمد حسن کاميابي مسک

هنر و تمدن اسلامي (2)

 • استاد: رضا خزاعي

رنگرزي سنتي (1)

 • استاد: حسين باراني

رنگرزي سنتي (1)

 • استاد: حسين باراني

بافت گليم

 • استاد: صباحت جمشيدي

بافت گليم

 • استاد: صباحت جمشيدي

حفاظت و مرمت فرش (3)

 • استاد: محمدامين حاجي زاده

حفاظت و مرمت فرش (3)

 • استاد: محمدامين حاجي زاده

خوشنويسي و طراحي حروف

 • استاد: اعظم محمودی

چاپ دستي

 • استاد: هما مالکي

کنترل کيفيت در فرش

 • استاد: هما مالکي

اشنايي با کامپيوتر

 • استاد: مهدي ضيائي

شناخت طرح و نقش فرش ايران (1)

 • استاد: محمدامين حاجي زاده

طراحي فرش (1)

 • استاد: وحيده حسامي

طراحي فرش (1)

 • استاد: وحيده حسامي